O nás

Jóga je pro nás životní cestou, otevírající vnitřní prostor, ve kterém můžeme cítit propojení a mír se vším kolem nás. Skrze jógu jsme schopni růst a rozvíjet se směrem k naší pravé přirozenosti. Její zapojení do každodenního života nám dovoluje být více přítomni a vědomi si Božského ve všem a ve všech.

 

Společně nalézáme radost ve sdílení těchto skromných znalostí, což dalo vzniknout i této stránce prezentující část pradávných znalostí týkajících se jógy. Nicméně veškeré znalosti světa jsou bezcenné pokud je nedoprovází správný postoj a hluboké přání zlepšovat sebe a ostatní. Tento posto je vyjádřen následující modlitbou, která též shrnuje co chceme předávat.

 

Pane, učiň mě nástrojem svého pokoje,

kde je nenávist dovol sít lásku,

kde je křivda, odpuštění,

kde je pochybnost, víru,

kde je zoufalství, naději,

kde je temnota, světlo,

kde je smutek, radost.

Ó Pane dovol abych nevyhledával,

útěchu, ale utěšoval,

pochopení, ale chápal,

lásku, ale miloval.

Neboť kdo dává, ten dostane,

kdo odpouští, tomu je odpouštěno,

kdo umírá, ten povstává k životu věčnému.

- Ačkoliv přisuzována Františku z Assisi, tato modlitba se poprvé objevila (napsaná ve francouzštině) v roce 1912

 

Nyní bude následovat krátké povídání o našich zkušenostech s jógou. Aby jste si mohli udělat obrázek, kdo tu píše.

 

 

Chandrani – Carmen Rodriguez Hochstrasser

 

Říká se, že každý kdo hledá, nalezne svou cestu, tak se to stalo i mně s jógou. Jóga přišla do mého života v 16-ti letech. Začala jsem jógu objevovat skrze knihu, která ke mně přišla, a odhalila mi spojení mezi tělem a myslí. Tento první kontakt s jógou mne přivedl k novému porozumění životu a od té doby provází můj rozvoj. Po několika letech samoučení, jsem začala s praxí Hatha jógy v centrech spojených s Šivánandou. Byla to nádherná zkušenost, nalézt tolik lidí, se kterými jsem mohla sdílet svou vnitřní cestu, a slyšet a číst ve formě slov, to co jsem vždy intuitivně věděla. Pro hlubší porozumění āsan jsem praktikovala po několik let Iengarův styl jógy v kombinaci s Hatha jógou vyučovanou v linii svámího Satyánandy, kde jsem pochopila důležitost meditace.

 

S přáním zdokonalení svých znalostí jógy, jsem začala dělat učitelský kurze jógy, nikoliv za účelem výuky, ale s ideou prohloubení mého porozumění. Dříve než jsem o tom mohla začít přemýšlet, našla jsem se předávajíc toto poznání ve své první hodině Hatha jógy. Takto jsem objevila blaženost plynoucí ze služby ostatním a zakusila drahocenné otevření srdce, které mě přivedlo blíže k Bhakti józe a jistotě v životě.

 

Hledajíc rovnováhu mezi tělem a myslí, jsem začala prozkoumávat svou mysl skrze Transpersonální terapii, která zahrnovala Vipassanu a Zazen. Tam jsem mohla rozpoznat, že veškeré cesty nás vedou ke stejnému cíly, zpět domů, k Já, a že vše může býti jógou, pokud je to vykonáváno se správným uvědoměním. Též jsem došla k poznání, že vše co zmiňují ostatní filosofie, se kterými jsem se setkala bylo již dávno předtím popsáno ve starobylých textech jógy. Toto vše mne upevnilo na cestě jógy.