Self-Responsibility.org Retreat – Cesta objevování a ozdravení sama sebe

28.11.-1.12.

s Alberto Hernández 

selfresponsability

Jedná se o zážitkový seminář se zaměřením na vědomou integraci mysli, těla a duše (za pomoci využití lidského energetického pole).  Často cítíme, že tyto tři aspekty naší reality se nacházejí mimo naší kontrolu. Hlavním původcem těchto pocitů je náš limitovaný systém představ a přesvědčení, který se projevuje přílišnou a nevědomou kontrolou mysli nad tělem. Kombinace obojího vytváří naše omezené vnímání skutečnosti a to nás vede k přesvědčení, že se nejsme schopni radovat nebo si vytvořit ideální život.

 

Seminář bude zaměřený na individuální i skupinové zkoumávání těla, mysli i duše jako prostředku k experimentálnímu uvědomění těchto tří složek, které nás tvoří.  Vědomému porozumění co pro nás každá z nich může udělat a jejich vzájemnému vztahu v neustálé interakci. Účastnicí převezmou plnou odpovědnost za jejich vědomou integraci a tím se otevřou vůči novému světu možností skrze zážitek vlastní přirozenosti, vlastního já.

Během semináře budete mít praktickou možnost pochopit a prožít princip minimálního úsilí a tří základní zásady, které řídí vaše vnímání. Nejprve pod vedením pochopíte biomechaniku a držení těla, v této fázi prozkoumáte princip minimálního úsilí. Cvičení ve dvojicích a ve skupinách vám pomůže porozumět vašemu tělu a prakticky procítit a aplikovat tento princip. Dále  budete vedeni, aby jste zažili tři základní principy, jimiž se řídí vaše vnímání a prožívání  vztahů. V této fázi budete moci přehodnotit své systémy přesvědčení. Za třetí budete vedeni k tomu, aby jste tyto prvky propojili  dohromady a prakticky si vyzkoušeli  a pochopili, jak ovlivňují a řídí vaše emoce. V této fázi budete rovněž vedeni, aby jste si vytvořili nové pozitivní a posilující systémy přesvědčení. Postupné prozkoumávání těchto fází  vám pomůže, aby jste plně převzali odpovědnost za spoluvytváření vaší reality .

 

" Každý si  tvoří své vlastní štěstí , každý  si tvoří své vlastní neštěstí …

 

Čistota i nečistota náleží pouze každému z nás, nikdo nemůže očistit někoho jiného" Dhammapada: Budhovo učení

 

Na semináři jsou vítáni všichni, bez nutnosti předchozího tréninku či znalostí. Naučíte se důvěřovat vaší vnitřní moudrosti skrze činy. Ať jste profesionál či začátečník, v tom co děláte, seznámíte se s nástroji, které vám dovolí v mnoha ohledech a s minimem námahy pohybovat se a dýchat volněji, vylepšit váš život, zdraví a vztahy. Kromě toho budou analyzovány výňatky z různých náboženských textů, což je důkazem toho, že pravda není omezena na konkrétní organizované náboženství, nýbrž že pravda vždy byla a je přístupná všem těm, kteří jí upřímně přijímají. Přijďte opravdově a s otevřeným srdcem milovat sami sebe i ostatní.

 

ČEMU SE NA SEMINÁŘI BUDEM VĚNOVAT:

1. Prozkoumávání těla:

 • Princip minimálního úsilí
 • Držení těla a vědomí kostí
 • Příprava a zahřátí těla
 • Práce v párech, smyslové zkoumání
 • Vzájemná manipulace s tělem v párech se zaměřením na hluboké uvolnění

 

2. Prozkoumávání vztahů v neutrálním prostředí:

 • Cvičení rozvíjející schopnost vést a následovat
 • Smyslová prozkoumávání se zavřenýma očima
 • Harmonizace vztahů skrze porozumění jejich prvkům

 

3. Prozkoumávání mysli:

Prozkoumávání 3 principů, které řídí mysl:

 • Tělo následuje mysl
 • Mysl se ubírá směrem nejsilnější myšlenky
 • V životě nemá nic hodnotu, kromě hodnoty, kterou jí dáte
 • Pochopení emocí

 

Bude se pracovat s řadou technik z neuro-lingvistického programováním (NLP) a sebe hypnózy, naučíte se jak neutralizovat traumatické zážitky z minulosti a vytvářet posilující emoce.

 

4. Zkoumání duše skrze lidské energetické tělo:

Prozkoumávání elektromagnetického pole těla 

 • Práce s energetickým polem člověka, vědomé používání cvičení z jógy a chi-kungu (Qigongu)
 • Práce s energií pro sebe léčbu a pomoc při léčbě druhých
 • Několik vizualizačních cvičení a řízených meditací

 

Většina prožitkových cvičení vyžaduje práci ve dvojících a vzájemnou zpětnou vazbu, neboť to urychluje proces učení se. Partneři se neustále obměňují, cvičení ve dvojících či párech se provádějí pod dozorem a v bezpečném prostředí s plným respektem k druhé osobě. Tato dynamická skupinová cvičení zvyšují schopnost nesobecky sloužit a pomáhat druhým, stejně  tak jako rozvíjejí jistotu a důvěru vůči sobě i vůči druhým.

 

PROGRAM

Tento program je pouze indikativní a nezávazný, program bude organicky přizpůsobován potřebám skupiny a daným okolnostem.

Pátek:

18:00-19:30

Příjezd a registrace

19:30-21:00

Večeře

21:00-22:30

Úvodní kruh – Stanovení si osobního záměru pro seminář  – Meditace

 

Rozvrh na sobotu a neděli:

7:00

Budíček

7:30-8:30

Rozcvička a zahřatí se

8:30-9:30

Snídaně

9:30-13:00

Workshop část 1 (s 15 minutovou přestávkou)

Prozkoumávání těla a vztahů.

Princip minimálního úsilí aplikovaný na držení těla a přirozené dýchání.

Odhalování nevědomých napětí v těle a učení se relaxaci ve skupině.

13:00-14:30

Oběd

15:00-19:00

Workshop část 2 (s 15 minutovou přestávkou)

Krátká rozcvička s nápravou držení těla 

Prozkoumání práce s tělem a s energií

Objevování  toho, jak spoluvytváříme svou realitu skrze naši mysl.

Naučíme se, jak funguje práce s energií a jak ji používat.

19:00-20:30

Večeře

21:00-22:00

Otázky a odpovědi – Meditace

 

 Pondělí rozvrh::

7:00

Budíček

7:30-8:30

Rozcvička a zahřatí se

8:30-9:30

Snídaně

9:30-13:00

00 Workshop (s 15 minutovou přestávkou)

Prozkoumávání možností jak integrovat tělo, mysl a duši do našeho každodenního života.

13:00-14:30

Uzavření kruhu

15:00-16:30

Oběd

 

Zúčastnit se můžete pouze víkendu nebo prodlouženého víkendu o pondělí.

 

KDY: 28.11. – 1.12.

 

KDE : Česká republika, krásný statek v přírodě, www.syyyr.cz nebo www.usedlost.org

 

KDO: Alberto Hernandez, USA, zakladatel vzdělávacího projektu sebeodpovědnosti. Alberto je duchovní učitel, odborník na integraci těla a mysli, cestovatel a tanečník.

 

REZERVACE A CENA

Víkend: 2800 Kč při platbě rezervace do 15. listopadu později 3300 Kč

Celé tři dny: 3800 Kč při platbě rezervace do 15. listopadu později 4300 Kč

 

RESERVACE: Pro registraci prosím pište na infoisvara@gmail.com,  + zaslání zálohy 1000 Kč na účet: 670100-2203966322/6210 (90% při zrušení více než týden před seminářem)

Cena zahrnuje  společné ubytování, příjemnou vegetariánskou stravu a poplatek za seminář.