Ženská pánev a pánevní dno – Jóga a Anatomie  

 

pelvis bindu

Tento kurz je určen pro všechny ženy a praktikanty jógy, kteří chtějí prozkoumat a získat hlubší experimentální porozumění pánevnímu dnu a kosterní struktuře ve které je uloženo. Kromě obecných souvislostí se budeme též věnovat, jak asány a jiné techniky jako Mulabandha ovlivňují tuto oblast. 

V průběhu tří dní se ponoříme do anatomie pánve a pánevního dna za pomoci různých přístupů od palpace vlastního těla přes studium anatomie pánve na externím modelu a vybarvování obrázků svalů. Následně přistoupíme k tělesným a vizualizačním cvičením pro zvýšení citlivosti dané oblasti.

 

Budeme zkoumat, jak pohyb a dech ovlivňují pánev a perineum. V rámci kurzu budeme využívat různé pomůcky jako hudbu, balónky, židle, deky atd. za účelem naučit se jak správně používat svaly pánevního dna. Což nás přivede k anatomickému a praktickému porozumění Mulabandhy a dalších jógových technik jako Ašvini mudra či Sahadžoli/Vadžroli mudra.

 

Ačkoliv je tento workshop zaměřen na ženské pánevní dno, tak muži jsou též vítáni, jelikož spousta informací bude obohacující i pro ně a cvičení jsou vhodná pro obě pohlaví (s výjimkou cvičení pro vagínu). V průběhu kurzu probereme některá srovnáním mezi anatomii muže a ženy.

 

Tento workshop není o fyzioterapii a ani nemá za účel vám dát literární znalost anatomie. Je zaměřen na poskytnutí zážitku a porozumění, jak anatomie pracuje uvnitř vašeho těla. Též nejde o přípravu pánevního dna pro porod, ale spíše praktickou pozvánku pro seznámení se s pánevním dnem, jeho uvědoměním a porozumění efektu jógy a každodenních aktivit na perineum.

 

Objevení pánevního dna je cesta, kterou bych doporučila každé ženě, je to velmi obohacující, posilující a ozdravující proces.

 

Kurz bude v angličtině s překladem do češtiny.

 

Obsah:

Kosterní struktura: kříž, kostrč, pánev, kyčle a bederní páteř

Klouby a vazy: křížopánevní kloub a vazy, spona stydká

Svalová struktura: povrchové a hluboké svaly perinea

Orgány: močový měchýř, děloha-vagína, rektum

Dech

Asány, mudry a mulabandha

Pánevní dno v jiných kulturách, při porodu a menstruaci

Psychologie pánevního dna: Muladhara a Swadhistana čakra

 

Rozvrh:

22.11. Neděle 10:00 – 13:00 & 15:00 – 18:00

 

Cena:

400 Kč 

 

 

Kde:

Berlinskej model, Pplk. Sochora 9

 

Rezervace: Závazné přihlášky prosím posílejte na info@berlinskejmodel.cz