Doporučené chování v hodinách jógy

 

  • Choďte včas -  Doporučujeme přijít alespoň 10 minut před začátkem hodiny. Tento čas můžete využít pro zklidnění těla a mysli a přivedení pozornosti do nitra.  

  • Praxi provádějte s prázdným žaludkem - Nejezte 2 či 3 hodiny před lekcí, jídlo může zapříčinit nepříjemné pocity během cvičení a narušit tak vaši koncentraci či cvičení může narušit proces trávení.

  • Informujte lektora o Vašich zdravotních obtížích a omezeních - učiňte tak ještě před začátkem hodiny, aby Vám mohla být praxe příslušně upravena.

  • Noste pohodlné a volné oblečení - tak aby Váš pohyb a dech nebyl omezen. Též dbejte na to, aby oblečení nebylo příliš vyzývavé, jóga není přehlídka ani závod, ale introspekce.

  • Nechoďte na lekci, pokud jste nemocní - Nachlazení je též nemoc. Předejděte šíření nemoci, jak mezi ostatní lidi, tak i ve Vašem těle. Kdykoliv je v těle infekce doporučuje se odpočívat a dopřát tělu čas na uzdravení. Zkuste využít čas a změřit se na meditační praxi. 

  • Vypňete mobil či ho přepněté do tichého režimu - Místo kam chodíte praktikovat je prostorem, ve kterém máme možnost odprostit se od každodenních starostí, a mobil nám k tomu nepomůže.

  • Naslouchejte svému tělu -  Nenuťte se do pozic, ve kterých cítíte bolest či silné nepříjemné pocity. V takovém případě informujte lektora a společně naleznete vhodnou alternativu. Odpočiňte si, pokud si to vaše tělo žádá, namísto cvičené pozice můžete přejít do pohodlného sedu s rovnými zády a pozorovat dech.

  • Respektujte ostatní Mějme na paměti zlaté pravidlo: "Nedělejme druhým co nechceme, aby dělali nám." Z obecných věcí sem můžeme zahrnout nechození přez podložky druhých, být přiměřeně čistý a používat s rozumem parfémy a vůně(či vůbec), být potichu a vyhnout se nezbytnému mluvení.

  • Udržujte pořádek - Prosíme, aby jste si po hodině odnesli všechny věci, které jste měli s sebou a vrátili zapůjčené věci na jejich místo pokud možno ve stejném stavu jako jste je našli.

  • Zůstaňte až do konce hodiny - Závěrečná relaxace je nejdůležitější částí praxe. Pokud potřebujete odejít z hodiny dříve, informujte lektora na začátku hodiny, a ten Vás nasměruje do śavāsany a závěrečné relaxace dříve, následně opusťte potichu hodinu.

 

 

Přejeme příjemné hodiny