Karma jóga

कर्म योग

 

    Karma v překladu znamená činnost, práce, akce… a ke každé činnosti se váží její výsledky. Naše činy jsou projevem našeho ega, a naše ego je formováno našimi činy, tudíž se vzájemně podporují. Karma jóga vede ke svobodě při konání činností a rozrušení tohoto koloběhu, skrze náš postoj, kdy veškeré naše činy by měli být konány bez sobeckého motivu. Jak toho dosáhnout? Kṛṣṇa vBhagavadgītě (III.9 a XVIII.57) nám dává návod, že toho lze dosáhnout skrze činnosti konané jako oběť. Kdy veškeré úsilí a výsledky našich činů obětujeme Nejvyššímu. Některé duchovní směry propagují absolutní nečinnost, avšak i nečinnost je ve své podstatě činností a jak Kṛṣṇa varuje (BG III.6): "Ten kdo krotí své činnosti, avšak myslí setrvává u smyslových požitků klame sám sebe a je pokrytcem."

 

"Buď si vědom, že jsi pouze nástrojem božím" Svámí Šivánanda

 

Činnosti mohou být rozděleny dle gun (BG XVIII. 23-25) na:

Sattvické: činosti dle předpisů, inspirované Bohem, prováděné bez připotanosti, konané bez lásky či nenávisti a bez touhy po výsledcích

Rajasické: činosti motivované touhou, konané s velkým úsilím a motivované falešným egem

Tamasické: činy konané z poblouznění, bez ohledu na pokyny písem, bez ohledu na následky pro ostatní a sebe samotného

Za příklad karma jogína můžeme považovat mahátmu Gándího.

 

Další čtení v angličtině

http://www.dlshq.org/download/practicekarma.htm