Neti-neti

 

    Znamená "ne tohle, ne toto". Kdykoliv vyvstane myšlenka či pocit, který není cílem naší meditace (to je, který není duší, naší podstatou) meditující jednoduše řekne "Ne tohle, ne toto" a opustí myšlenku, obraz, zvuk, pocit…..
 

    Jakékoliv pocity či myšlenky jsou opouštěny trpělivě znovu a znovu dokud mysl není pročištěna a duše odhalena.
 

    Nezapomínejte na to, že meditace není pasivní a vyhněte se upadnutí do apatie. Stav mysli a vědomí by měl být plně bdělí a pozorný.
 

    Když se pro vás tato technika stane přirozenou, můžete v každodenním životě jednoduše rozptýlit obavy, pochyby a strachy, a neustále býti blízko naší podstatě