Bhakti jóga

भक्ति योग

    Bhakti jóga či bhakti-mārga je cestou realizace skrze emoce a lásku k bohu. Je uměním přetransformovat veškeré naše emoce vsattvické (čisté), kdy veškeré naše činnosti jsou nabízeny a obětovány bohu, poté budeme schopni vidět boží princip ve všem a ve všech. Z počátku naše mysl udává směr k božskému a naše emoce jsou silou, která námi pohybuje, až se dostaneme do bodu kde toto vše transcendujeme.

    Bhakti jóga je nejvíce rozšířenou cestou ze čtyř cest jógy a je mnohými považována jako nejrychlejší cesta k poznání – v tomto věku, kde emoční stránka člověka je potlačena logikou, nám osvobození emocí skrze bhakti (lásku) dovolí plně se rozvinout.

    Jako bhakti jógu můžeme vnímat též ostatní teistická náboženství, kupříkladu křesťanství, kde je aspekt oddanosti a lásky též hlavním aspektem. Nicméně jak se často můžeme setkat bhakti s nepochopením jejích principů může lehce vést k fanatismu.

    Bhakti jóga může být klasifikována do dvou hlavních větví: První je para-bhakti, kde láska není zastřena touhou, osobním ziskem, či touhou po ochraně. Nicméně láska k bohu většiny lidí je stále podmíněná předchozím a je nazývána apara-bhakti.

Níže můžete nalézt některá další rozdělení bhakti pro lepší porozumění.

 

Devět projevů bhakti:

Bhagavata purāna (9 st. n.l.) zmiňuje 9 projevů bhakti které později podrobně rozepisuje Jīva Goswāmi významný představitel Gaudīya Vaiśnavismu ve své knize Bhakti-Rāsa-Amrita-Sindhu, která v Čechách vyšla pod názvem "Nektar oddanosti".
 • Śravana: Naslouchání jménům Boha, kde každé z nich se vztahuje k některé z jeho nekonečných vlastností. Též jde o naslouchání příběhů o Bohu a světcích. Za účelem inspirovat a probudit devocionální náladu.
 • Kīrtana: Opěvování Boha. Nejčastěji ve skupině za doprovodu hudebních nástrojů a jednoduché melodie. Vede k připomínání boha a občas extatickým stavům
 • Smarana: Vzpomínání na Boha a jeho atributy v milující a meditativní náladě, často v některé z lidských podob jako Kṛṣṇa či Rāma.
 • Pāda-sevana: "Služba u chodidel" Boha. Chodidla jsou symbolem śakti (síly) a milosti. Žák často vyjadřuje sebe odevzdání poklonou k chodidlům božstev či učitele. Dle prof. Feuersteina jde o metaforu rozpoznání Božského ve všech aktivitách a věcech, a z toho plynoucí pokoru.
 • Arcanā: Rituál či vykonávání obřadních činností. Převážně u domácího oltáře.
 • Vandana: Poklony před vyobrazením božstev.
 • Dāsya: Služba Bohu. Kdy veškeré naše činnosti konáme pro Boha a jejich výsledky jsou mu odevzdávány.
 • Sākhya: Pocit přátelství vůči božskému. Budující intimitu vztahu.
 • Ātma-nivedana: "Nabídnutí sebe" bohu.

Těchto devět projevů je ve skutečnosti způsob, jak soustředit naši mysl na boha. Naplnit nás jeho energií, až k nám přijde poznání. Ku příkladu, opěvováním boha ve skupině můžeme zažít otevření srdce plné lásky a blaženosti, toto nastane ve chvíli, kdy se naše mysl vyprázdní od všech myšlenek, veškeré naše buňky vibrují v té samé frekvenci a realizace které jsme schopni dosáhnout leží za myslí.

Další pohled na bhakti a oddané dle Svāmīho Śivānandy můžeme vidět níže


Pět vztahů s Bohem:

 • Dāsya: Vztah mezi sluhou a pánem jako Hanumān a Pán Rāma
 • Sakhya: Přátelský vztah, jako Arjuna a Pán Kṛṣṇa
 • Vātsalya: Rodičovský vztah, jako Yaśoda a Kṛṣṇa
 • Mādhurya: Milenecký, či manželský vztah jako mezi Gopīmi a Kṛṣṇou
 • Śānta: Vyrovnaný, nevášnivý vztah k bohu jako Bhīṣma a Kṛṣṇa

Způsoby rozvoje bhakti:

 • Hari Kīrtana = společný zpěv jmen Pána
 • Opakování božích jmen (japa, smarana)
 • Studium náboženských knih
 • Poutě a setrvávání na svatých místech
 • Služba sādhuům, sanyāsinům, bhagavatům a jiným duchovně pokročilým bytostem
 • Satsanga: sdružování se s duchovně pokročilými osobami

Lidé na cestě bhakti:

 • Ārta = Trpitelé, kteří vyhledávají Boha kvůli svému utrpení, bolesti, nemoci, neštěstí….
 • Arthārthin = Ti kteří touží od boha něco získat
 • Jijñāsu = Hledači, ti kteří touží po znalostech
 • Jñānin = Moudří, ti kteří znají vyšší poznání

Odkazy pro další čtení:

Překlad knihy o bhakti józe z linie Svāmīho Vivekānandy v PDF

Či odkaz na stránky nejrozšířenějšího kultu bhakti u nás – hnutí Hare Kršna