Druhy jógy

" Veškeré jógy jsou okvětní lístky stejného květu."

 

Zde si ve stručnosti popíšeme čtyři základní druhy jógy s možností zobrazení dalších podrobností.  Každý druh upřednostňuje jiný lidský atribut a přístup k životu. Avšak dle mého porozumění v určitém bodě nebudeme schopni pokračovat v naší cestě za poznáním bez zapojení všech cest dohromady. Jelikož cíl je jeden, tak cesty a atributy těch kteří po nich kráčí se přibližují.

 

Vedle tohoto hlavního rozdělení zmíníme praxe pocházející z tantrické tradice a zmíníme některé z hlavních moderních proudů "jógy".

 

Karma jóga – je cestou činu. Cesta vhodná pro lidi, kteří pro práci již na nic jiného nemají čas. Praktikant karma jógy se zříká plodů svých činů ať špatných či dobrých. A skrze takové konání dochází k očištění mysl a k postupnému uvadání ega.

 

Rāja jóga – je cestou vůle, a postupného zdokonalování, od morálních základů, přes fyzické cvičení po koncentraci, meditaci a samādhi. Vycházející z díla Patañjaliho yoga sū́ter (viz Jógové texty).

 

Bhakti jóga – je cestou lásky, oddanosti a pokory. Kdy skrze neustálé vzpomínání na Boha se očistíme naši mysl a poznáme naši pravou podobu.

 

Jñāna jóga – je cestu moudrosti a rozlišování. Kdy člověk neustálým rozlišováním co je skutečné a co není, a dotazováním se na podstatu sebe sama, dosahuje nejvyššího poznání.

 

Jiné, pozdější druhy jógy, vycházejí z tantry (ne sexuální, která je tak známá na západě), pracují vědomě s prānoucakrami akundalinī. Mezi nejznámější a nejstarší se řadí Hatha jógaMantra jóga a Lāya jóga též známá jako Kundalinī jóga.