Nauli

   

    Je někdy nepřesně nazýváno rotace svalů břicha, díky optické iluzi pohybu svalů, které vytvářejí zdání rotace. Avšak jde pouze o kontrakci a relaxaci pravé, levé či obou stran přímého břišního svalu.

 

Provedení:

    Nutnou predispozicí k této technice jest uddiyāna bandha, aneb vtažení břišní stěny podtlakem. Dá se provádět jak ve stoje, tak v sedě. Kde nejjednodušší pozice pro provedení jest stoj s mírně pokrčenýma nohama. Ruce zapřené v mírném předklonu trupu do kolen. Poté provedeme uddiyāna bandhu. Přenesením váhy na ruce se nám aktivují obě strany přímého břišního svalu a provedeme tzv. madhyama naulí, přenesením váhy na pravou ruku uvolníme levou část přímého břišního svalu, tak že zůstane zapnuta pouze pravá strana tzv. dakṣina nauli, poté odlehčíme obě ruce, tak že celý přímý sval břišní se uvolní a dostaneme se zpět do uddiyāna bandhy. Zatížíme levou ruku, tím se aktivuje pouze levá strana přímého břišního svalu tzv. vāma nauli. Zatížením obou rukou uzavíráme jeden cyklus v madhyama naulí. Po zvládnutí techniky, děláme ze začátku 2×10 „rotací“ na jeden výdech. S časem přidáváme počet rotací v jedné zádrži dechu, popřípadě zvětšíme i počet zádrží. Nejprve provádíme pohyb, jak bylo popsáno výše, tzn. zprava do leva, ve směru průchodu potravy v tlustém střevě.  Při další zádrži cvičíme opačně tzn. zleva do prava.

 

Kdy nauli provádět:

    Toto cvičení se dá provádět denně, na lačný žaludek. Nejlépe po probuzení, pro aktivaci celého organismu.

 

Účinky:

    Hatha Yoga Pradīpikā považuje naulí za „nejlepší ze všech cviků, který odstraňuje všechny nemoci“. Důkladně promasírovává vnitřní orgány, zabraňuje stagnaci krve v orgánech a pomáhá pohybu lymfy, která je hlavní nositelkou naší imunity, nauli též podporuje trávení. Účinky podle některých jógových textů se neomezují pouze na toto fyzické tělo (annamāya kośa), ale také energetické (pranamāya kośa) a mentální (mannomāya kośa). Její cvičení se dá spojovat též s aktivací manipura cakry.

 

Kontra indikace:

    Jídlo v žaludku (méně než 5-6 hodin), vysoký krevní tlak, akutní břišní potíže, pohlavní nedozrálost, příliš vysoký věk, těhotenství, srdeční problémy