Kapalabhāti

   

    Jde o aktivační techniku, pročišťující mysl, jak již název napovídá. Kapala = lebka, bhāti = zářit. Často je tato technika řazena též do prānāyāmy.Jsou známi tři druhy kapalabhāti- Vatkrama, Vyutkrama, Sitkrama. Vatkrama kapalabhāti se setkáme poměrně často a i mi si je zde popíšeme (níže), termín kapalabhāti nejčastěji referuje k této technice. Při Vyutkrama kapalabhati srkáme nosem slanou vodu a při Sitkrama kapalabhati tuto vodu naopak vypuzujeme z úst nosem ven. Posledním dvěma zmíněným technikám se zde dále věnovat nebudu.

 

Provedení:

    Dýcháme nosem tak, že z břicha aktivně (zapojujeme svaly) vydechujeme a pasivně (samovolně) nadechujeme. Začneme nádechem a pokračujeme prudkým výdechem, hrudník zůstává během cvičení co nejvíce nehybný v pozici nádechu. Cvičíme zásadně v sedě se vzpřímenou páteří. Nádech a výdech ze začátku trvá přibližně vteřinu, s praxí se tento interval zkracuje. Po posledním nádechu provedeme uvolněný výdech. Chvíli relaxujeme a pokračujeme dalším kolem. Ideální ze začátku jsou tři kola po deseti nádeších a výdeších. „Avšak zkušený jogín zvládne za 1 minutu až 200 cyklů.“. Během cvičení by jsme měli udržovat stálý rytmus dechu.

 

Kdy kapalabháti provádět:

Nejvhodnější dobou je úsvit a soumrak či před meditací. Možno provádět denně, nutností je prázdný žaludek.

 

Účinky:

Bývá doporučená při onemocnění průdušek a astmatu. Odhleňuje, obnovuje vitalitu a osvěžuje. Rozproudí cirkulaci lymfy

 

Kontraindikace:

Akutní břišní problémy, vysoký krevní tlak, srdeční problémy, krvácivost z nosu, těhotenství, psychické problémy a nízký věk = pod 12 let