Další dhauti

 

Vātasāra dhauti

V překladu „promytí vzduchem“. Je to technika očisty trávicího ústrojí za pomoci polykání vzduchu s následným zaujmutím obrácené pozice.

 

Vastra a Danda dhauti

V těchto dvou technikách zavádíme skrze ústa, jícen a hltan do žaludku buď pruh látky (vastra = plátno) či hůlku (danda).

 

Indriya dhauti

Jde o techniky pro očistu smyslových orgánů. Očí, jazyka, uší kupodivu i zubů. Očistu nosu zde nenajdeme, jelikož se techniky pro tento účel řadí do zcela samostatné kategorie neti.

 

Vahnisāra dhauti

Též známá pod pojmem agnisāra dhauti. Je to technika pro zažehnutí vnitřního ohně. Následně jí rozvíjí nauli (popsané v jiném oddíle). Jde o pumpování břišní stěnou v zádrži dechu po výdechu.