Ṣatkarmy alias Očistné techniky

 

मेद-शलेष्ह्माधिकः पूर्वं षहट-कर्माणि समाछरेत |
अन्यस्तु नाछरेत्तानि दोष्हाणां समभावतः || २१ ||
meda-śleshmādhikah pūrvam ṣat-karmāni samācharet |
anyastu nācharettāni doṣānām samabhāvatah || 21 ||

 

Když přebytek hlenu a tuku je v těle, šestero očistných technik by mělo být konáno.
Ale ti kteří tímto přebytkem netrpí tyto techniky konat nemusí. 
Hatha jóga pradipika 2:21
 

    Jde o šestero očistných technik spjatých s hatha jógou, též nazývané kriye, jsou to NauliBastiNetiKapalabhāti, Dhauti a Trātak. Níže vidíme krátký popis jednotlivých technik s možností zobrazení podrobností k dané technice. Avšak musím doporučit, aby tyto techniky byly alespoň ze začátku prováděny pod odborným dohledem instruktora. (nevztahuje se na jihva dhauti)

 

Nauli- Jde o příčné vlnění břišními svaly. Tato technika pročišťuje a aktivuje orgány v břišní dutině a posiluje břišní svalstvo. 

Basti- Pročišťuje střeva, jde o nasávání tekutiny do střev za pomoci vyvolání podtlaku v dutině břišní. S touto technikou se již skoro nesetkáme, jelikož byla nahrazena méně náročnou a účinnější technikou ŚankhaprakṣālanaŚankhaprakṣālana  je očista celého trávicí ho traktu pomocí slané vody.

Neti- Je technika čistící dutinu nosní. V základním provedení za pomoci slané vody  protékající nosem z konvičky. 

Kapalabhāti- Očista a oživení čelní oblasti. Jde o prudké výdechy z břicha a samovolné nádechy.

Dhauti- Jsou to techniky zaměřené na očistu horní části trávicí soustavy nejznámější technikou jest vamana dhauti čili úmyslné vyvolání dávivého reflexu s žaludkem plným vody. Další technikou stojící za zmínku z této skupiny jest jihva dhauti, očista jazyka mechanickou cestou. Tato skupina obsahuje i další náročnější a méně často praktikované techniky jejich krátký souhrn a popis naleznete zde.

Trātak- Slouží k pročištění očí a mysli. Tato technika se zakládá na upřeném pozorování předmětu (zírání), nejčastěji se používá svíčka.  

 

Vážné zájemce o tuto problematiku odkáži na knihu: I. Makowski, D. Simon; Očistné jogínské techniky, Fontána, 2006 ISBN:80-7336-288-0