Mantry

 

    Mantra je zvukovou vibrací. Slovo mantra je definováno větou: Mananat trayate iti mantrah = Skrze rozjímání osvobozuje, to je Mantra. Či se původmantry odvozuje od manas = mysl a trayate = osvobodit, čili osvobozující mysl. Lidé užívají manter za účely, buď duchovního pokroku či materiálního zisku (př. uctívání Ganéše, překonavatele překážek či Lakšmí, bohyně štěstí a prosperity) S mantramy se můžeme setkat v různých podobách a to:

 

Kīrtana = využívá mantry k opěvování Boha ve skupině za doprovodu hudebních nástrojů a jednoduché melodie. Kdy jeden člověk předzpívává a ostatní následně opakují. Což v mezerách dovoluje meditaci o významu a procítění mantry.

Japa = recitace mantry za použití māly (růženec nejčastěji se 108 korálky), zde rozeznáváme čtyři stupně a to recitace nahlas (baikhari), bez zvuku či šeptajíc pohybujíce rty (upansu), pouze v mysli (manasik) a spontální recitaci mantry (ajapa japa). Při praxi postupujeme od hrubších stupňů k jemnějším. Pokud se naše koncentrace zmenšuje, můžeme zrychlit či se vrátit k hrubšímu stupni. Více se můžete dočíst v následujícím odkazu.

Likhita japa = opakované psaní mantry

 

    V Indii rozeznávají šest aspektů mantry viz níže. Sic pro naší představu si vystačíme s pohledem na mantru tak, že má určitý význam, nese energii vibrace a energii předchozí praxe jak naší tak globální.

 

Rṣi Komu byla mantra poprvé vyjevena (Draśta) př. Světec Višvámitra byl "pozorovatelem" Gāyatrī  mantry.
Chandas 
Způsobkterým je mantra přednášena.
Devata - 
Nadpřirozená bytost zosobňující mantru
Bīja Může to být jedno či více slov která dávají specifickou sílu čili jsou esencí mantry

Śakti Energie či síla mantry, pocházející z vibrace a používání mantry. 
Kīlaka
Znamená "upevnění", které se praxí uvolní a dovolí mantře projevit se ve své úplnosti

 

    Jakákoliv recitace manter by měla být vědomá, nikoliv mechanická. S vědomím významu mantry pokud ho má, a se správnou výslovností. Pro ideální působení mantry by měla být předána guruem. S příslušnými instrukcemi.

 

    Následuje pár vybraných mater, které často používáme: AUM, śānty mantry, maha mrtyunjaya mantra, maha mantra, gāyatrī mantra, Višnuistická gāyatrī.  Pro nalezení dalších manter můžete využit odkazu

 

    Především bych se chtěl věnovat mantře Aum, která je počátkem všeho. Většina manter ji obsahuje jako počáteční invokaci což ukazuje na její potenci, mluví se o ní v jóga sůtrach, Bhagavadgítě, upanišádách a védách. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se jí budu věnovat na vlastní stránce.

 

    Další podrobné rozebrání manter z tantrického pohledu můžeme nalézt v odkazu. Či v článeku od ing. Jiřího Mazánka. Následují odkazy na pravidelná zpívání nejen v Praze: skupina mantrovníci; Chanting mantra na Kampě; či mantry v kostele Na prádle a na závěr Haré Krišna v govindě.

 

Śānty mantry

 

ॐ असतो मा सद्गमय ।

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

मृत्योर्माऽमृतं गमय ।

ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥

Om asato mā sadgamaya |

Tamaso mā jyotir gamaya |

Mṛtyormā’mṛtaṁ gamaya |

Om śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ ||

 

Aum veď nás od nepravdy k pravdě, od tmy ke světlu, od smrti k nesmrtelnosti. Aum mír mír mír.

 

 

ॐ सह नाववतु |

सह नौ भुनक्तु |

सह वीर्यं करवावहै |

तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ||

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ||

Aum saha nāvavatu |

saha nau bhunaktu |

saha vīryaṃ karavāvahai |

tejasvināvadhītamastu mā vidviṣāvahai ||

Auṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

 

Aum, nechť nás oba Bůh ochraňuje, nechť nás vyživuje, nechť dosáhneme způsobilosti (ke studiu a porozumění písem). Nechť je naše studium jasné. Nechť zde není rozporu mezi námi. Aum  mír mír mír. (Součást Taittiriya, MandukyaKathaŚvetāśvatara upaniṣad)

 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते |
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ||
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ||

Auṃ pūrṇamadaḥ pūrṇamidam pūrṇāt pūrṇamudacyate |
Pūrṇasya pūrṇamādāya pūrṇamevāvaśiṣyate || 
Auṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

 

Om, tamto je úplné, tohle je úplné. Z úplnosti úplné pochází. Když od úplného ubereme úplné, úplné stále zůstane. Om mír mír mír. (Součást Īśa upaniṣady)

 

ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः ।

भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः

स्थिरैरन्ङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः ।

व्यशेम देवहितम् यदायुः ।

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।

स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः ।

स्वस्ति नो ब्रिहस्पतिर्दधातु

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Auṃ bhadraṃ karṇebhiḥ śruṇuyāma devāḥ |

bhadraṃ paśyemākṣabhiryajatrāḥ

sthirairanṅgaistuṣṭuvāgaṃ sastanūbhiḥ |

vyaśema devahitam yadāyuḥ |

svasti na indro vṛddhaśravāḥ |

svasti naḥ pūṣā viśvavedāḥ |

svasti nastārkṣyo ariṣṭanemiḥ |

svasti no brihaspatirdadhātu

Auṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||

 

Aum, bohové, nechť naše uši slyší to co je příznivé. Vy hodní obětí, nechť naše oči vidí to co je příznivé. Vy hodní úcty, nechť máme znělé zdraví a užíváme život, který je prospěšný bohům. Nechť je proslulý Indra k nám milostivý. Nechť vševědoucí Puša je k nám milostivý. Nechť Garuda, ničitel zla, ja k nám milostivý. Nechť Brihaspati je k nám milostivý též. Aum mír, mír, mír. (Součást Mandukya upaniṣady)

 

ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

Aum lokāḥ samastāḥ sukhino bhavantu |

Auṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ||
 

Nechť jsou všechny bytosti společně šťastné. Aum, mír, mír, mír.

 

Maha mrtyunjaya mantra

त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान् म्रुत्योर्मुक्षिय मामृतात् ॥

Aum

tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭivardhanam | 
urvārukam iva bandhanān mṛtyor mukṣīya māmṛtāt ||

 

Sláva Šivovy, pánu tříokém, dárci blahobytu, krásně voňavému, jako okurku od stonku mne utrhni, od smrti k nesmrtelnosti.

 

Maha mantra

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर हर ।

हर राम हर राम राम राम हरे हरे ॥

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare |
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare ||

 

Setkáme se s různými překlady, kdy základním jest význam ve smyslu božích jmen

Kṛṣṇa = vše přitažlivý, Hare = volání po kršnově božské energii, Rama = nejvyšší blaženost

či volnější překlad se kterým se často setkáme v hnutí Hare Kršna jest

Radho Kršno, zaměstnejte mne v oddané službě.

 

Gāyatrī mantra

ॐ भूर्भुवः स्वः । 
तत् सवितुर्वरेण्यं । 
भर्गो देवस्य धीमहि । 
धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

Aum bhurbhuvaḥ svahaḥ |

Tat saviturvarenyam  |
Bhargo devasya dhīmahi |

Dhīyo yo naḥ pracodayāt ||

 

Aum, Ty, jehož světlo proniká třemi světy (země, nebe, svaha), nechť nás Tvé paprsky osvítí a vedou nás správným směrem.

 

Višnuistická gāyatrī

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

Aum namo Bhagavate Vasudevāya

 

Aum, klaním se osobnosti božství, synu Vásudévy (Kršna)