Krátký popis praxe Jóga Nidry

    

Jóga Nidra, se od jiných meditací liší hlavně ve dvou bodech: tím, že je praktikována v leže (śavāsana), což dovolí tělu se plně uvolnit, a praktikující není rozrušován běžnými bolestmi, které se tak často dostavují v meditaci v sedě. Druhý významný rozdíl spočívá v tom, že pozornost je směřována k různým proměnlivým objektům. To je způsob jak udržet mysl pozornou a koncentrovanou v souladu s její pohyblivou povahou. Touto metodou se klid mysli objeví samovolně, bez jakéhokoliv úsilí.

 

    Nejprve je vyvolán pocit relaxace skrze pozornost zaměřenou na dech, zvuky či jiné vjemy.  Praktikující zopakuje třikrát osobní afirmaci, zvanousankalpa. Následuje prohloubení fyzické relaxace skrze rotaci pozornosti po různých částech těla, toto zároveň uvolní některá místa v našem mozku. Technika pokračuje hlouběji do naší energetické (prānické) úrovně, skrze různé metody mentálního dechu, poté je uvolněna emoční úroveň skrze vnímání protikladných vjemů a pocitů. V tomto bodě je praktikující již hluboce uvolněn a vstupuje do oblasti svých představ, myšlenek, názorů, vzpomínek etc., ale činí tak bez intelektu, to znamená bez soudů, předsudků a očekávání, to mu dovolí odblokovat vnitřní traumata, uzly a bloky. Zde vizualizace nabízí mnoho možností prozkoumat vnitřní svět což je jádrem Jóga Nidry. Před a po vizualizaci je čas věnovaný pozorování vnitřního prostoru (cidākāśá), kde dochází k harmonizaci a ozdravení, v tomto hlubokém stavu dostaneme řešení nebo kreativitu, kterou potřebujeme v životě, a je to zde, kde můžeme zažít stav nepodmíněné blaženosti a radosti, dosáhnout opravdového stavu Jóga Nidry, bdělého hlubokého spánku. Následně je praxe zakončena trojím zopakováním sankalpy  a jemným návratem k fyzickým vjemům.