Definice Jóga Nidry

 

Jóga je vědou detailně popisující přímou cestu k Já či Pravdě, jak již jinde bylo vysvětleno, existují různé druhy jógy, a Jóga Nidra by se řadila do Rāja jógy. Na Jóga Nidru můžeme nahlížet z pěti následujících úhlů: 

 • Jako relaxační metodu: zahrnující hlubokou mentální, emoční a fyzickou relaxaci. Nikdo, či alespoň běžný praktikant nezačíná s touto praxí jako meditační technikou. Co lidé obecně na této metodě mají rádi, je zažívání stavu hluboké relaxace. V naší současné vytížené společnosti je velice důležité, naučit se, jak relaxovat. Dalo by se říci, že je to nezbytností. Tato nezbytnost plyne z  naší plné identifikaci s materiálními hodnotami, oddělení se od našeho vlastního těla a od toho co cítíme. V jistém smyslu jsme tyranizováni vlastní myslí. Lidé si toho začínají být vědomi z čehož plyne boom tělesných cvičení a alternativních terapií v poslední době. Spousta lidí považuje relaxaci za natáhnutí se na pohovku a sledování televize, nicméně skutečné relaxace dosáhneme tehdy, když je náš emocionální stav vyrovnaný a setrváváme ve stavu bez mentálního napětí. Tento stav je jednoduše dosažitelný praxí Jóga Nidry. Nicméně Jóga Nidra je mnohem více, než relaxační metoda, ve skutečnosti je relaxace pouze vedlejší efekt praxe Jóga Nidry. 

 • Jako meditační systém: zahrnující několik tantrických meditačních technik a metod adaptovaných pro moderní společnost, pracujících na všech úrovních člověka. Můžeme ji vnímat jako ucelený meditačním systém. Svāmī Satyānanda Sārasvatī, tvůrce této metody popisuje obecnou strukturu praxe Jóga Nidry. Výhodou tohoto systému je, že samotná praxe může být upravena dle potřeb, porozumění a znalostí praktikujících, zahrnutím různých elementů a technik se zaměřením na určitý cíl. 
      Veškeré meditační techniky jsou očistou mysli, mějme na paměti, že neexistují ani dobré ani špatné meditace, jde pouze o různé cesty ke stejnému cíly. Když se konečně zastavíme a pohlédneme dovnitř, divné pocity začnou vyplouvat na povrch, strachy, úzkosti etc. to značí, že proces očisty započal. Mysl se očistí sama, pokud jí to dovolíme, avšak když tomuto procesu nedáme prostor,  blokujeme nás samotné. Proto je nezbytné čelit našim samskārám a dovolit mysli přirozeně se pročistit a dosáhnout opravdového stavu meditace, který je zván dhyāna. Pod pojmem meditace rozumíme nástroj pro odhalení toho, kdo jsme, a osvobození se od všeho čím nejsme, od veškerých našich představ a podmíněností.
      V Jóga Nidře rozvineme plnou pozornost skrze různé techniky, které postupně otevřou a rozšíří naše vědomí. Systematicky odpojíme naši pozornost a vědomí od smyslových vjemů, ale zároveň zůstaneme bdělí a vědomí našich vnitřních prožitků. Vědomě přestaneme přijímat informace z motorických orgánů, poté se naše mysl  stane velice vnímavou, kdežto intelekt a smysly jsou utlumené. Ocitneme se ve stavu, kde již více nesoudíme, neanalyzujeme a nepřebíráme přicházející informace. V tomto vnímavém stavu je naše mysl velmi mocná a můžeme jí užít mnoha způsoby. Jóga Nidra nám tyto možnosti, po řádném tréninku, nabízí. 
   

 • Jako terapii: Stejně jako ostatní meditační techniky je i Jóga Nidra zároveň terapiípročišťující mysl, výsledky mohou být pozorovány na všech úrovních. Naše mysl potřebuje výživu, stejně jako naše tělo, avšak jen málokdo z nás si je vědom této "výživy", skládající se z veškerých externích vjemů, které obdržíme skrze naše smysly, z našich každodenních zážitků, z toho co čteme a sledujeme v televizi etc. Stejně jako omýváme tělo, tak se i naše mysl potřebuje zbavit nepotřebné mentální zátěže a nezpracovaných zážitků. Potřebujeme následovat mentální hygienu. Očistu mysli můžeme vnímat jako odpoutání se od minulosti. Během let nashromáždíme mnoho mentálních břemen, které nám zabraňují vnímat realitu, takovou jaká opravdu je. Limitují nás, a vytvářejí vnitřní konflikty. Aby jsme mohli nalézt Nás samotné musíme se přenést přes veškerá dogma, víry, podmíněnosti, a zvyky. Musíme se osvobodit od nashromážděného napětí, které zůstává přítomno v podvědomí a nevědomí, a které nás neustále ovlivňuje.  
   

 • Jako stav vědomí: Jóga Nidra je též definována jako stav mezi bdělostí a spánkem, na hranici mezi vědomím a podvědomím, avšak později může jít mnohem dále. Cílem Jóga Nidry je zůstat pozorný a vnímavý během ponoření se do naší podvědomé a nevědomé úrovně. Též by se tento stav dal nazvat alfa stavem, tzn. když mozek pracuje při frekvenci 8-13 Hz. Praktikující se nachází na hranici, občas je více v bdělém a jindy ve snovém stavu, stejně jako když plujeme po moři, vidíme moře, slunce a nebe, ale zároveň jsme si vědomi věcí pod námi v hlubinách, občas se můžeme ponořit a pozorovat hlubiny jasněji bez toho aniž by jsme se v nich ztratili. Jinými slovy, mysl je v některých momentech více spojena se smysly a je si vědoma vnějšího světa, jindy vstupuje do oblasti vnitřních zážitků a prožitků a ocitne se ve stavu pratyahāry(stažení smyslů).
      Tento první přechodný stav je též známý jako hypnagogický (stav těsně před usnutím) či hypnopomický (stav těsně před probuzením). Je řečeno, že v tomto stavu jsme odpojeni od našich smyslů a je to moment, který probouzí kreativitu a inspiraci. Občas v těchto stavech můžeme mít pocit, že jsme se naučili něčemu novému, že se nám otevřelo řešení našeho problému či došlo ke zjevení. Můžeme zde též vnímat naše energetické, psychické a emocionální úrovně (sūkṣma śarīra). Toto vše se může stát během praxe Jóga Nidry, jelikož vstupujemedo našeho podvědomí a spojujeme se s kolektivním nevědomím.
      Ale skutečný stav Jóga Nidry, je stavem vědomého hlubokého spánku. Tento stav je též označován jako delta. To je pravý stav Jóga Nidry, stav absorbce s nejvyšším Já.  Ādi Śaṅkarācārya v jeho díle Yoga Tārāvali popisuje tento stav následovně:

   

  /Vichhina Sankalpa Vikalpa Moole, Nihshesh Nirmulit Karma Jale/

  /Nitantarat Nitant Bhadrasa, Jambhrite Yogini Yoga Nidra//
   

  “Když mysl překročí māyu (iluzi), když se ego zastaví, když smysly již dále nepracují a veškerá komunikace mezi myslí a smysly byla přerušena, když Já a Ty již více neexistuje v určitém časovém úseku, tehdy začíná Jóga Nidra."
   

 • Jako techniku seberalizace: Jóga Nidra vede praktikující do meditačního stavu, kde nalezne vše co hledal. Meditace, nám nedává nic, co by v nás již nebylo. Někdy při meditaci můžeme zažít nepříjemné pocity a špatné myšlenky, to je očista mysli. Jindy můžeme pociťovat ničím nepodložný stav radosti a pohody, to se stane, když se spojíme s naší vnitřní podstatou, esencí, která je čistá ānanda (blaženost). Skutečným cílem Jóga Nidry je cesta skrze všechny úrovně lidské bytosti k sídlu Nás samotných, tento cíl je společný všem meditačním systémům. Jóga Nidra je nástrojem pro transcendenci ega, dosažení transpersonálního stavu, což je stav za naší osobností a myslí. Spojuje nás s duší, intuicí a kreativitou.  

    Cestu Jóga Nidry popisuje Svāmī Digambarānanda Sārasvatī následovně: "Začneme objevovat co je tělo, následně objevíme energetické tělo, a pak mentální tělo se všemi nápady, koncepty, vzpomínkami z minulosti, od tud vstoupíme do psychického těla, těla vědomí a intuice a konečně dosáhneme jádra naší esence."