Jógové praxe

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः ॥ १४॥

Sa tu dīrghakālanairantaryasatkārāsevito dṛḍhabhūmiḥ ..14..

 

Praxe se v nás zakoření po upřímném, dlouhodobém a nepřerušovaném provádění.

Patañjaliho yoga sūtry I:14

 

    Praxe je hlavním kamenem jógy bez kterého se nikam neposuneme. Teorii můžeme nastudovat během pár měsíců, avšak studium nemůže nahradit realizaci skrze praxi. Jóga je v tomto ohledu velmi štědrá a poskytuje nám mnoho technik jak se rozvíjet a postupovat k cíly života. Hlavní čtyři směry jógy se zaměřují na práci s jedním atributem a to láskou (Bhakti jóga), moudrostí (Jñāna jóga), vůlí (Rāja jóga) a činnostmi (Karma jóga), viz druhy jógy. Samozřejmě pro každý tento atribut existuje mnoho praxí a co člověk to individualita potřebující něco trochu jiného.

 

    Dále budou rozebrány praxe se kterými máme zkušenosti. Jde o naši realizaci a porozumění tématu, sloužící jako inspirace pro všechny hledající. Určitě nebudou vyřčeny všechny praxe ani všechny jejich aspekty. Avšak pro seznámení se s praxí a následnou možností aplikace s milostí nejvyššího budou stačit, nicméně instruktor či učitel schopný vás provézt skrz techniku a individuálně poradit je často nenahraditelný.

  

    Praxe se dají rozdělit z klasifikačních důvodů na fyzické a mentální. Nicméně by jsme stáli měli mít na vědomí, že mysl a emoce jsou spojené s tělem, skrze tělo můžeme ovlivnit mysl a emoce a vice versa.  Následuje výčet praxí s krátkým popisem, kterým se zde budeme věnovat. Pro podrobnosti využijte odkazů. Bohužel jelikož jsou stránky stále ve výstavbě tak fungují odkazy pouze na některé praxe, avšak v budoucnu se můžete těšit na další.

 

 

Fyzické praxe:

Āsany: Jsou tělesné pozice

Prānāyāma: Kontrola prāny (energie) v těle převážně za pomoci dechových cvičení.

Ṣatkarmy: Šestero očistných technik

Mudry: V překladu znamenají symbol či pečeť a slouží k jemnější energetické práci a ovlivnění dechu

 

Mentální praxe:

Samyama: Je výraz označující tři prvky vzájemně propojené a to: koncentraci, meditaci a samādhi

MantraJe invokace či modlitba

Jóga NidraDynamická meditační technika pracující s vizualizacemi, vedoucí k hluboké relaxaci

 

Nezapomeňte co řekl světec Dattātreya ve svém díle Yoga Śāstra: " Úspěchu nemůže být dosaženo skrze čtení knih." (84).